I N D K Ø B S K U R V L O G I N

Springvand

Springvand er typisk dynamiske elementer der implementeres i arkitekturen, traditionelt for at skabe opsigtsvækkende, beroligende eller samlende områder – der være sig på kommunale by pladser, i havne, i søer, i parker og haver, eller indendørs, hvor springvand og vandkunst med det rette design, kan understøtte f.eks. udformningen af en reception, skabe sammenhæng mellem etager, skabe en behagelig baggrundsstøj i et byrum, pirre sanserne med overraskende udtryk - eller noget helt andet.
Springvand og vandkunst appellerer til alle vores sanser, og når et nyt projekt skal designes, er det vigtigt fra starten at have for øje hvordan det ønskes at det færdige resultat vil fremstå, så der fra start kan lægges vægt på det eller de ønskede udtryk, samtidig med at den servicevenlighed der kendetegner et vellykket projekt, indarbejdes på en gennemtænkt måde.
De tekniske løsninger der er til rådighed indenfor moderne springvandsteknologi, gør at mulighederne og anvendelsen af springvand, vandkunst og vand i det hele taget, er meget alsidige, og at man også kan tillade sig at projektere et system med vand anderledes, end hvad man måske i første omgang forestiller sig er muligt– og dermed anvende vand utraditionelt og i andre sammenhænge, end hvor man normalt vil forvente det.
 

Disse muligheder sætter os i stand til at udføre show springvand eller musikspringvand, med overraskende vandeffekter, understøttet af belysning i skiftende farver, pulserende vandstrømme, og forud programmerede sekvenser, så effekterne understøtter musik – eller som noget helt andet.
Der er mange muligheder at vælge mellem, som Jumping jets med programmerbare vandråber eller ”stænger” af vand der flyver gennem luften, springvandstråler med ild (ekstremt spektakulære i mørke omgivelser), vandprinter der over IPhone eller Android kan modtage sms beskeder og ”printe” dem i vanddråber, motoriserede bevægelige og drejelige (3600 springvandsdyser, fint kontrollerede små dyser, vandfilmsdyser eller tågeanlæg, flydespringvand til søer og havne, interaktive springvand og vandlegepladser, hi fountains med springvandhøjder på over 100 meter – LED undervandslys, vandvægge, vandfald - mulighederne er stort set ubegrænsede – og næsten alt kan lade sig gøre, dog altid med skyldig respekt for fysikkens love!
Klassikske springvand og fontæner nyder dog også godt af ny teknologi, da specielt energioptimering og service venlighed er et fokus område der altid er vigtigt at have for øje.Ry Pool Vandteknik har arbejdet professionelt med springvand, vandsystemer og vandbehandling siden 1971, og har opnået en unik viden og erfaring om emnet. Samtidig samarbejder vi tæt med den professionelle del af det Tyske firma OASE Living Water og Danske Grundfos, så vi er sikre på altid at kunne levere ”cutting edge” knowhow til alle springvandsopgaver, parret med komponenter i absolut bedste kvalitet.
Vi er derfor i stand til alene med bygherre, eller sammen med arkitekter og ingeniører, at udarbejde og levere de løsninger der er optimale til det enkelte projekt – lige fra en klassik fontæne, til at indarbejde de nyeste teknologier, til innovative opgaver.
Hvis det ønskes, kan vi under processen udarbejde forslag, skitseoplæg, animationer, og delvis eller fuld projektering – helt afhængigt af samarbejdsformen - samt foretage fysiske afprøvninger af særlige løsninger.
En fællesnævner er der dog i alle vores projekter: De er gennemtænkte, professionelt udført - og de virker!
Her kan du købe med Dankort